Selahattin Yusuf

Yazar

Acı Kan

Kanar akı gözlerinin, büyür düğünlerin cenaze alayında
Sen acı nasip, sen boynu çelenkle kelepçeli iyi brahman
Gördük seni, ilkyaz derelerinin yan gelmiştin katafalkında
Üzüm ezen bakire topukların, halhallar sen, suskunluklar

Eziliyordu açılmış yaran durmuyordu kan boynunda
Durmuyordu, gizlice gidip çömeliyordun o kuytuda
Eski, sofu bir köy ay’ı çıtırtılarla yükseliyordu çalılıklardan
Eltisi üzgünlüğün, iniyordu reçinesi
Geceye kalmış bir ikindi oluyordu ölüm,
senin yeterince terk edilmemiş bahçenin
parmaklıklarında

O çöpü gecelerdir dürtüyordun çıldırmıştın çayında
Suskunluktu, nasılsa ölüme varıyordu iyilik encamında
Ölüme varan dilinin ucunda, yanı başında
Seninleydik, suskunduk, el eleydik ikimizin
cenaze alayında.